Berichten

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei van kracht. In verband met deze nieuwe privacywet willen we u informeren over de manier waarop Stichting Rotterdams Milieucentrum omgaat met persoonsgegevens. De Stichting Rotterdams Milieucentrum slaat gegevens, zoals naam, (mail)adres, telefoonnummer en woonplaats, op en gebruikt ze voor een deze doeleinden:

  • Graag blijven wij u informeren over natuur en milieu in Rotterdam via nieuwsbrieven of de RMCourant.
  • Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie, bijvoorbeeld voor onze (online)campagnes die onze zichtbaarheid vergroten en die van onze of aan ons gelieerde activiteiten en projecten.

Als u dat niet wilt, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

We wisselen persoonlijke informatie niet uit met derden. Uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten en overlegplatforms worden geanonimiseerd verstuurd zonder dat de mailadressen zichtbaar zijn.  

Heeft u nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Milieucentrum via mail: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Ons volledige privacy-statement is hier te vinden.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei zal de wet gegevensbescherming verscherpt gaat worden. Het wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een Europese wet die de Nederlandse wet (de wet beschermings persoonsgegevens) overneemt. In een notendop wat er precies verandert : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf