Aboutaleb.eerdmans.2014

Keep it cleanday Rotterdam

Op 19 september was het Keep It Clean Day. Samen een bijdrage leveren aan een schoon Rotterdam. Een dag om Rotterdam schoon te houden en vrij van zwerfafval. Iedereen deed mee: onze burgemeester, de wethouders, gebiedscommissies, scholen, milieucentrum, bedrijven, verenigingen, gemeenteambtenaren en veel buren (jong en oud).

 foto.5.keepitclean.2014

Aboutaleb.1 Foto.2.keepitclean

Videoverslag van Cineac TV van de start KEEP IT CLEAN DAY 2014