Berichten

Toch vergunning voor VOPAK

Het tankopslagbedrijf VOPAK in de Europoort krijgt toch een nieuwe vergunning voor de opslag van het licht ontvlambare Nafta. De Provincie Zuid-Holland heeft deze week de vergunning verleend ondanks bezwaren van het Rotterdams Milieucentrum, de Natuur En Milieufederatie Zuid-Holland en Milieudefensie (zie het artikel “Milieuorganisaties willen onderzoek tankopslag“.

De drie organisaties vroegen om nader onderzoek. De afgelopen jaren werden de gevaarlijke stoffen al illegaal opgeslagen in de VOPAK-tanks. Het een en ander leidde tot een aantal incidenten. Eind 2014 bijvoorbeeld ontsnapte zo’n 150 ton nafta uit een van de tanks. Nafta die volgens de vergunning helemaal niet in die tanks had mogen worden opgeslagen. VOPAK werd hier overigens wel voor beboet en de milieuofficier van Justitie liet zelfs het werk stilleggen. Nader onderzoek is volgens de Provincie en de DCMR milieudienst niet nodig. De lekkages zouden het gevolg zijn van een menselijke fout, aldus de provincie. VOPAK heeft beterschap beloofd en krijgt dus alsnog een vergunning zonder nader onderzoek … De milieuorganisaties hebben nog tot medio april de tijd in beroep te gaan tegen de afgifte van de vergunning. Ze beraden zich nu.

Wordt dus vervolgd … VopakWP08