Berichten

Vrijdag 9 maart KLIMAATMARS in Rotterdam

 

Nog 25 jaar lang steenkool in de Rotterdamse haven? Dat mag niet gebeuren zegt het burgerinitiatief “Rotterdams Klimaat Initiatief“! (niet te verwarren met het Rotterdam Climate Initiative).  Op vrijdagmiddag 9 maart organiseert het initiatief een klimaatmars Van 13:00 tot 15:00 vanaf het Stadhuis naar het Havenbedrijf op de Kop van Zuid.

Kolenhaven
23% van de Nederlandse CO2 uitstoot wordt geproduceerd door de Rotterdamse haven. Rotterdam is bovendien de belangrijkste kolenhaven van Europa, en kan dus een belangrijke rol spelen in het beëindigen van het kolentijdperk in Europa. In november nam een ruime meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad een motie aan die vraagt om het afbouwen van de overslag van kolen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

EMO
Het Havenbedrijf staat op het punt het contract met de EMO (het grootste kolenoverlagbedrijf in Europa) met 25 jaar te verlengen. Havenwethouder Adriaan Visser (D66) stelt dat hij wel naar een veel duurzamere haven wil maar dat het niet mogelijk is om iets aan deze contractverlenging te doen. De gemeenteraad heeft het Havenbedrijf ‘op afstand gezet’ als zelfstandig bedrijf maar is wel de grootste aandeelhouders gebleven.  Er staat nu nog geen definitieve handtekening onder het huurcontract van de EMO. “Dit is ook het moment om in actie te komen” stelt Vatan Hüzeir woordvoerder van het Klimaatinitiatief: “laat de wethouder en het havenbedrijf zien dat wij een kolenvrij Rotterdam willen!

Klimaatmars
Het Rotterdams Klimaat Initiatief en Fossielvrij Nederland organiseren vrijdag 9 maart een klimaatmars vanaf het Rotterdamse stadhuis naar het Havenbedrijf op de Kop van Zuid: “voor een kolenvrij en duurzaam Rotterdam“.  Er wordt om 13:00 uur gestart bij het stadhuis op de Coolsingel. Daar wordt havenwethouder Adriaan Visser op zijn verantwoordelijkheid gewezen. “Hij kan deze klimaatramp stoppen, maar wil de grootste kolenoverslag van Europa geen strobreed in de weg leggen”, stelt Vatan Hüzeir. Vervolgens loopt men in optocht over de Erasmusbrug naar het Havenbedrijf op de Kop van Zuid “want het Havenbedrijf zet uiteindelijk de handtekening onder het huurcontract van de EMO en kan voorwaarden aan het contract stellen. Met deze mars eisen we als aandeelhouders (Rotterdammers en alle Nederlanders) de zeggenschap over onze haven terug. We gaan niet akkoord met een wethouder die zegt ‘Daar ga ik niet over’ of een Havenbedrijf dat zegt ‘Het is een voldongen feit. Wij willen een kolenvrij Rotterdam!‘” aldus Vatan.

Lees hier meer over de contractverlening van de EMO:
https://www.ftm.nl/artikelen/hoog-tijd-rotterdam-visie-op-steenkool?share=1
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/waarom-steenkolen-nog-een-kwart-eeuw-in-rotterdam-blijven/

kio-0025

Kolendebat met Uniper, politiek, vakbonden en milieuorganisaties

In het kolendebat stonden het Rotterdams Klimaatinitiatief  en Greenpeace enerzijds en de directeur van kolencentrale Uniper anderzijds lijnrecht tegenover elkaar. Vatan Hüzeir van het Klimaatinitiatief pleitte voor een snelle sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte. Zie hun manifest. Willem Wiskerke van Greenpeace onderbouwde dit, voorafgaande aan het debat, met cijfers. Hans Schoenmakers van Uniper betoogde dat sluiting van zijn centrale miljarden kost en dus weggegooid geld is. De politiek vertegenwoordig door Kamerleden Eric Smaling (SP), Remco Dijkstra (VVD), Jan Vos (PvdA) en fractievoorzitter D66 in de gemeenteraad Samuel Schampers konden het niet eens worden over het tempo waarin de centrales zouden moeten sluiten. Bezorgdheid aan de kant van de werknemers en de vakbonden. Ruud Cornelissen van het FNV: “het sluiten van de kolencentrales nu wordt een regelrechte ramp voor de Rotterdamse haven“. Sible Schöne van het Klimaatbureau pleitte niet voor gedwongen sluiting van de centrales. Het Kolendebat gepresenteerd door Suzanne Mulder werd dinsdagavond 13 december georganiseerd in “BAR” op initiatief van het Milieucentrum

Videoverslag van het Kolendebat met diverse interviews:

Negatieve emissies
“Directeur van het HIER Klimaatbureau Sible Schöne pleitte voor ‘negatieve emissies‘ (dus ipv Co2 in de lucht dit broeikasgas uit de lucht halen). Dit kan, stelde hij, door grootschalige bosaanplant, het bijstoken van biomassa in de centrales en het opslaan van alle Co2 die ‘uit de pijp komt‘ onder de grond. ‘Milieuorganisaties zwijgen over deze noodzaak van negatieve emissies omdat ze dit niet goed uitkomt‘, aldus de klimaatdirecteur. “In plaats van de kolencentrales te sluiten is het veel zinniger geld dat dit gaat kosten in zon – en windenergie te steken en te streven naar 50% duurzame elektriciteit in 2030. Tegelijkertijd moet er een CO2-norm worden ingevoerd voor elektriciteitscentrales, zodat kolencentrales of biomassa moeten bijstoken, of CO2 moeten opslaan als ze nog willen blijven doordraaien. Ook moet het Europese Emissiehandelsysteem worden aangescherpt“, betoogde Schöne (zie onderaan  dit artikel de totale tekstbijdrage van Sible Schöne). 

kio-0055

Sible Schone, Klimaatbureau HIER

Kolencentrales sluiten!
Vatan Hüzeir, de woordvoerder van het Klimaatinitiatief wil snelle sluiting van beide centrales. Het debat over het openhouden of sluiten van de kolencentrales is voorbij. “We kunnen het alleen nog maar hebben over het snel sluiten“. In zijn inleiding las hij de column uit VersBeton voor die hij samen met Chris Roorda schreef. Lees HIER deze column.De eigenaren van de kolencentrales, Uniper en Engie, hoopten zich juist onmisbaar te maken door warmte te leveren aan de regio. Maar na het Rotterdamse ‘nee’ tegen de kolenkachel keerden ook de gemeente Westland en LTO-glaskracht zich tegen de kolenwarmte. Eerder hadden gemeente Den Haag en bierbrouwer Heineken hetzelfde gedaan. Het is precies de boodschap die wij ook wilden overbrengen: laten we stoppen met investeren in de kolencentrales en ons richten op de toekomst.” aldus Hüzeir.

kio-0077

Vatan Hüzeir, Rotterdams Klimaatinitiatief

Verduurzaming
“Verduurzaming is niet gelijk aan het bouwen van meer windmolens”, zo stelde Hans Schoenmakers van Uniper. Verduurzamen is het vermijden van CO2 in de atmosfeer. Natuurlijk moet je dus inzetten op besparing en verduurzaming. Op den duur gaan kolen er echt wel uit. Maar het gaat nu even over de huidige kolencentrales. Daar moet je vooral innovatie de kans geven, zoals bijvoorbeeld met CCS (de opslag van Co2 onder de grond) en slimme toepassing van biomassa bijstoken. Dat moet op den duur ook zonder subsidie kunnen, bepleitte Schoenmakers

kio-0068

Hans Schoenmakers, Uniper Kolencentrale

Sociaal plan
Als de kolencentrales sluiten, zullen een paar honderd mensen hun baan verliezen. De werknemers (ook die van de toeleverende bedrijven) maken zich hier grote zorgen over. De FNV vertegenwoordigers en mensen vanuit de ondernemingsraden, ook aanwezig bij het debat, pleiten voor een sociaal plan. Ruud Cornelissen van de FNV: “Niemand lijkt zich zorgen te maken over de werkgelegenheid, sluiting van de kolencentrales wordt een ramp voor de Rotterdamse haven!“. SP-kamerlid: Eric SmalingHet werk dat men nu doet is specialistisch, dus je kan ze niet zo maar zonder meer ‘naast een windmolen zetten’ zoals zelf zeggen. Maar ze zo maar op straat zetten kan zeker ook niet.” PvdA-kamerlid Jan Vos stelde dat we het hebben over een periode van 10 jaar. Tijd genoeg om ander werk te zoeken voor de werknemers van de centrales en de overslag – en toeleveringsbedrijven volgens het Kamerlid. 

kio-0138

Eric Smaling, Kamerlid SP

Greenpeace
Willem Wiskerke van Greenpeace laat in zijn presentatie zien dat er alleen maar een toename is van kolenuitstoot sinds 2011. Nederland bungelt dan ook (samen met Portugal) helemaal onderaan de “kolenlijst” en heeft zelfs als enigste in Europa een forse toename in plaats van een afname van kolenenergie (zie de Greenpeace presentatie onderaan dit artikel). 

kio-0071

Willem Wiskerke, Greenpeace

Debat
Drie Kamerleden en een raadslid werden na de pauze uitgedaagd uitspraken te doen over het tempo waarin de beide kolencentrales moeten sluiten. Raadslid Samuel Schampers van D66 stelde: “binnen no time!“. Kamerlid Eric Smaling van de SP uiterlijk in 2026 en Jan Vos van de PvdA kwam uit op 2025. Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD wilde hier nog geen uitspraak over doen. Hij stelde dat als Co2-reductie het doel is dit het uitgangspunt moet zijn en dat dit niet op korte termijn hoeft te leiden tot sluiting van deze twee nieuwe centrales. 

Presentatie(s):
PresentatieGreenpeace.kolendebat.2016
Kolendebat.tekst.HansSchoenmakers.Uniper 
Bijdrage.Kolendebat.SibleSchöne

kio-0060 kio-0183 kio-0188 kio-0189

kio-0134 kio-0140 kio-0158 kio-0145

kio-0172 kio-0181 kio-0236 kio-0228

eon-kolencentrale-cc2.0-berkelaar

Rotterdam kachelt achteruit

Met de opening van twee fonkelnieuwe kolencentrales toont Rotterdam zich de fossiele dinosauriër van Europa, vindt een groep Rotterdammers die begin deze maand het Rotterdams Klimaat Initiatief heeft opgericht. “De trots die we voor onze stad voelen steeds meer overschaduwd door schaamte” zo stelt men in een ingezonden brief in Vers Beton.

In Parijs kwamen vorig jaar bijna tweehonderd regeringsleiders overeen de opwarming van de aarde ruim onder de gevaarlijke grens van twee graden Celsius te houden. Daarvoor is het nodig dat het gebruik van fossiele brandstoffen snel wordt afgebouwd. Dus zo snel mogelijk af van olie en gas dus en zeker ook van steenkolen, want die zijn met afstand het meest vervuilend.

Rotterdam kachelt achteruit
Rotterdam kachelt achteruit“, stellen de mensen van het Klimaatinitiatief. Met de nieuwe kolencentrales neemt het Rotterdamse kolenvermogen met 60% toe. Bovendien is naast de nieuwe centrales een grote kolenoverslag aangelegd, waardoor de inwoners van Hoek van Holland dagelijks worden blootgesteld aan ongezond kolenstof. Daar bovenop komt het plan dat deze centrales ook nog eens onze huizen moeten gaan verwarmen door de aanleg van een gigantische pijpleiding. Men vindt dat onbegrijpelijk.

kolenkachel-204x300

Rotterdam koploper
In 2006 kondigde Rotterdam luid aan dat het wereldwijd koploper zou worden in de aanpak van klimaatverandering en werd het Rotterdam Climate Initiative opgericht. De uitstoot van CO2 moest in 2025 gehalveerd zijn. Daarbij werd vooral gerekend op opslag onder de grond. Dat werd door de eigenaren van de nieuwe kolencentrales bij de vergunningverlening ook beloofd, maar de gemeente verzuimde harde afspraken te maken. Nu staan de kolencentrales te roken, terwijl de eigenaren Uniper en Engie hun toezeggingen niet waarmaken. De belofte van CO2-opslag is een excuus gebleken om door te gaan met de meest vervuilende vorm van energieopwekking.

Kolencentrale

Stadsverwarming
En ook nu is er weer een belofte van vooruitgang die echte vernieuwing alleen maar zal tegengaan: kolenwarmte. Uniper en Engie lobbyen samen met de Haven van Rotterdam om ervoor te zorgen dat Rotterdam wordt aangesloten op stadsverwarming met warmte afkomstig uit de kolencentrales. De aangesloten bewoners krijgen zo geen andere keuze dan dat voor hun verwarming extra kolen worden verstookt. Terug naar de kolenkachel dus. Met de keuze voor kolenwarmte wordt Rotterdam extra afhankelijk van de kolencentrales, waardoor sluiting hiervan moeilijker wordt.

Rotterdams Klimaat Initiatief
De mensen achter het Rotterdams Klimaat Initiatief willen niet meedoen met deze valse beloftes. Dus hebben ze besloten dit nieuwe initiatief te beginnen. Een beweging van onderop, want de oplossing voor de klimaatcrisis gaat niet van de gevestigde orde komen, stelt men. Het Rotterdams Klimaat Initiatief is een burgerbeweging die staat voor echte duurzame oplossingen. Men wil niet terug naar de kolenkachel, maar vooruit met oplossingen als grootschalige isolatie van woningen en inzet van aardwarmte. Daarom is het belangrijk dat Rotterdam zich nu duidelijk uitspreekt tegen de plannen voor kolenwarmte, stelt men. Wilt u meer informatie of zich ook aansluiten bij het Rotterdams Klimaat Initiatief ga dan naar de website www.rotterdamsklimaatinitiatief.nl. U kunt hier ook een petitie ondertekenen.