Berichten

Bomenridder worden? Nu de kans…

Stadsbomen.1Bomenridders zijn vrijwilligers die de bomen in de stad goed in de gaten houden. In vele delen van Rotterdam waken de ridders over de bomen en ‘patrouilleren’ ze op internet opzoek naar aanvragen voor kapvergunningen. Zo nodig treden de Bomenridders op. Ze klimmen in de pen, doen een bezwaarschrift uit, starten een juridische steekspel, bellen de gemeente of het Waterschap en/of gaan in overleg. Ook komt het voor dat ridders illegale kap signaleren (maar altijd i.s.m. de politie of de boswachters). Steeds vaker ook vraagt de gemeente de Bomenridders om raad en advies voordat er gedacht wordt aan het kappen van bomen. Dat is een goede zaak!

Bomen
Bomen zijn voor de stad en haar bewoners ontzettend belangrijk. Ze bieden ons schaduw in warme perioden, zorgen voor frisse lucht, nemen CO2 op en bufferen water. Kortom met onze stadsbomen mag niet te licht worden omgesprongen. Goed dus dat er mensen zijn die op onze bomen letten!

Cursus
De bomenridders worden al jaren ondersteund door het Rotterdams Milieucentrum.  Samen met het milieucentrum organiseren de ridders dit  jaar een nieuwe cursus “Bomenridder”. De cursusavonden zijn op donderdag 17 en 24 september inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.  Stadsboom.oud.6U kunt hier gratis aan deelnemen. Na afloop krijgen de nieuwe ridders (naast een ridderslag) ook een certificaat uitgereikt. Deze ceremoniële uitreiking vindt plaats op zaterdag 26 september om 10.00 uur in het Arboretum Trompenburg.

Bomenrecht
Uiteraard krijgt u uitgebreide informatie over onze stadsbomen aan de hand van een bomen-zoekkaart en een basis ‘bomenrecht’. Wat kunt u doen als er illegaal gekapt wordt? Is een kapvergunning  aangevraagd hoe is daar tegen (indien nodig) bezwaar te maken? Hoe zitten de verschillende procedures in elkaar, hoe werkt ‘bomenrecht’ in de praktijk? Ook de verschillende boomziekten passeren de revue en  we hebben het over de zorgplicht. Last but not least: wat (en wie?) zijn de Bomenridders?

kaart-meer mens2.qxpCursus Bomenridders
Donderdagavond 17, 24 september: cursus
Zaterdagochtend 26 september: uitreiking en ridderslag
Locatie: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam
Binnenloop 17 en 24 september: 19.00 uur/aanvang cursus 19.30 uur, 26 september v.a. 10.00 uur.
Aanmelden en vragen:
Wouter Bauman wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl tel. 010 – 465 64 96
www.debomenridders.nl 

APV: bescherming bomen gehandhaafd

Zogenaamde grote particulieren, zoals woningbouwcorporaties en Rijkswaterstaat, moeten een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aanvragen bij een stamomtrek van 50 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Die omtrek was sinds 2008 verruimd naar 100 cm in verband met deregulering. Gemeentelijke bomen blijven kapvergunningplichtig bij een stamomtrek van 50 cm of meer, gemeten op 1,30 m hoogte. Dit blijkt uit de voorstellen tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening die de Rotterdamse gemeenteraad op 21 juni om 00:25 uur heeft goedgekeurd.

(Bron: website de Bomenridders)

Bomenridder-met-oude-lindeboom Cartoon links: Sandra de Haan

Natuurlijke personen
Daar staat tegenover dat de kapvergunning voor bomen van ‘kleine particulieren’- oftewel natuurlijke personen, mensen zoals u en ik – verdwijnt. Verder krijgen bijzondere, monumentale bomen die bij natuurlijke personen in de tuin staan, geen extra bescherming. De Bomenridders hadden hiervoor wel intensief geijverd bij de politieke partijen, hetgeen uitmondde in een motie van GroenLinks. Deze haalde het jammer genoeg niet.

Biologische monumenten
Wij hebben de wethouder aangeboden een inventarisatie te maken van ‘bijzondere bomen’ in tuinen van ‘kleine particulieren’ in Rotterdam. Het is namelijk onbekend hoeveel en welke soort bomen Rotterdam op dit vlak rijk is! Daardoor is niet te achterhalen wat er met dit verborgen groen gebeurt. Het zijn oude, bijzondere, onvervangbare bomen die ‘vogelvrij’ zijn als zij niet door regelgeving worden beschermd. Terwijl deze ‘biologische monumenten’ bijdragen aan de weelde van onze stad.

Motie
Aanvankelijk zag het er goed uit tijdens de raadsvergadering. Steeds meer raadsleden leken voor de motie te stemmen die GroenLinks had voorbereid: Behoud de kapvergunning voor een selectie bijzondere bomen, zoals meer steden doen die aan het dereguleren zijn, en geef deze lijst een status door vermelding in de APV. GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, de SP en CU/SGP stemden voor de motie, een minderheid.

Mantra
De wethouder opperde dat een lijst een prima middel is om voorlichting te geven aan eigenaren van ‘bijzondere bomen’. De Bomenridders kunnen hen adviseren hoe zij hun kostbare bomen goed kunnen verzorgen. Maar dit is ons te vrijblijvend. Wat te doen als een (nieuwe) boomeigenaar daar geen boodschap aan heeft en toch wil kappen?
‘Het vertrouwen in de burger die van bomen houdt en er dus afblijft’ is de mantra die de D66 en VVD hanteren om ‘bijzondere bomen’ niet te beschermen. Hiermee wordt de zelfstandige en betrokken burger, waar velen zo hoog van opgeven, tandeloos gemaakt.

Mogelijkheden
Is daarmee de lijst een loos gebaar? Nee, zeker niet! Hij biedt nieuwe mogelijkheden:

  • Het wordt hoog tijd te weten hoe rijk we zijn;
  • Publiek actief betrekken bij inventarisatie en boombelangen;
  • Controle of het vertrouwen dat de politiek uitsprak in het NIET kappen door burgers van ‘bijzondere bomen’ gerechtvaardigd is;
  • Als blijkt dat er een door niemand gewenste, ernstige toename van kap plaatsvindt, is de weg voorbereid om hieraan een halt toe te roepen.

Uniek
Veel gemeenten die de kapvergunning afschaften, hebben een Bomenlijst of ‘Groene Kaart’ opgesteld. De stap die deze raad in de nacht van de langste dag van 2013 nam – tussen moties over hondenpoep, blafverbod en winkelwagentjes met straatverbod door – is daarmee uniek. Wij hopen dat de wethouder snel inziet dat dit niet past in welk duurzaam beleid dan ook, laat staan binnen het beleid van haar eigen partij D66.

Binnen afzienbare tijd wordt over de legesverordening gedebatteerd. Een nieuwe kans om het beleid bij te sturen. Meerdere groene organisaties staan achter ons plan, waaronder de door burgemeester en wethouders ingestelde Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur. De suggestie van de PvdA om bescherming van bijzondere bomen op een later moment in de APV op te nemen, is ons niet ontgaan.

 

Boomstronk

Rotterdam wil kapvergunning bomen gedeeltelijk afschaffen

In een brief van de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen aan de leden van de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (FIB) stelt het college van B&W voor het aanvragen van kapvergunning voor bomen in Rotterdam te vereenvoudigen en in sommige situaties zelfs helemaal af te schaffen. De Rotterdamse Bomenridders vinden deze voorstellen te ver gaan, onvoldoende doordacht en ‘ad hoc’. In een persbericht verklaren de ridders: ‘Deze, gesimplificeerde, keuze gaat tot ingrijpende en negatieve gevolgen leiden voor het Groene Kapitaal in onze stad en directe omgeving!’. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen op het stadhuis.>>>

Wat stelt de wethouder buitenruimte nu eigenlijk voor aan de gemeenteraad over de kapvergunningen:

1. De kapvergunning voor gemeentelijke bomen verdwijnt;

2. Met ‘groot-boombezitters’ zoals het Rotterdamse Havenbedrijf, de NS, ProRail, de Gasunie, de Rotterdamse woningcorporaties worden ‘in principe’ contracten afgesloten over kap en herplant;

3. Voor particulieren wordt de kapvergunning gedeeltelijk afgeschaft. Alleen voor monumentale bomen blijft de kapvergunning bestaan. De kosten voor een kapvergunning van een monumentale boom worden verlaagd tot € 250,- per boom.

De gemeenteraadscommissie FIB spreekt woensdagochtend 6 februari over de voorstellen van het college over de bomenkap. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen (stadhuis Coolsingel 40). Het bomenpunt staat rond 11.00 uur op de agenda. De Bomenridders spreken dan in. Wie (ook) wil (in)spreken dient dit wel aan te melden via de griffier van de raadscommissie. Dit kan met een mail naar: h.stapelkamp@nullgriffie.rotterdam.nl.

We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen

Bomen zijn erg belangrijk voor een stad als Rotterdam. Ze bieden groen, verkoeling, zetten CO2 om in zuurstof. ´We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen´, stelt Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum. Al jaren pleit het milieucentrum voor een goed bomenbeleid waarin bomen worden beschermd. ´Het is goed dat er Rotterdammers zijn die het bomenbeleid in de stad kritisch blijven volgen en daar waar mogelijk actie ondernemen als bomen onterecht dreigen te worden gekapt., stelt Bauman. Samen met het Bureau Stadsnatuur Rotterdam en de Bomenstichting organiseert het Rotterdams Milieucentrum in september/oktober een nieuwe Cursus Bomen. Drie cursusbijeenkomsten met een afsluitende excursie. Na afloop ontvangen de deelnemers een bomencertificaat. >>>

Stadsbomen.1

Herkennen
Tijdens deze cursus wordt u geleerd om de meest voorkomende stadsbomen te herkennen en bij naam te kunnen noemen. Ook staat het herkennen van boomziekten op het programma. Deze onderwerpen komen in de eerste twee cursusavonden ruim aan bod. De derde cursusavond gaat over wetgeving over bomen, de diverse regels en gemeentelijke verordeningen. De procedure rondom bomenkap komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Bomenstichting
De invulling van de cursus wordt verzorgd door Remko Andeweg van Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Edwin Koot van de Bomenstichting en Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum.

Excursie
Ter afsluiting van de cursus is er op zaterdag 16 oktober een bijzondere excursie naar het Arboretum Trompenburg. Hier ontvangen de cursisten ook hun bomencertificaat.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Wel wordt verwacht dat de cursusdeelnemers na afloop zich actief zullen gaan inzetten voor het behoud van de stadsbomen in Rotterdam.

Data Bomencursus
Dinsdag 28 september (19.30 – 22.00 uur)
Dinsdag 5 en 12 oktober( 19.30 – 22.00 uur)
Zaterdag 16 oktober excursie naar Arboretum Trompenmburg (10.30 – 13.00 uur)

Cursuslocatie
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Museumpark, Rotterdam – Centrum

Aanmelden Bomencursus
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
010 – 465 64 96, Wouter Bauman

35 paar kritische ogen erbij

Uit handen van milieucentrumdirecteur Emile van Rinsum kregen zaterdag 16 oktober 35 cursisten het Bomencertificaat uitgereikt. De 35 Rotterdammers volgden de cursus Stadsbomen. De cursus bestond uit drie bijeenkomsten en een afsluitende excursie in Arboretum Trompenburg. >>>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hier vond ook de certificaatuitreiking plaats. Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld werden zijn herkennen van bomen, boomziekten, de zorgplicht van de gemeente en regels, wetten en procedures rond bomen. Met deze nieuwe groep hebben we er in Rotterdam weer 35 paar kritische ogen bij!

Bomen belangrijk
Bomen zijn erg belangrijk voor een stad als Rotterdam. Ze bieden groen, verkoeling, zetten CO2 om in zuurstof. ´We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen’, stelt Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum. Al jaren pleit het milieucentrum voor een goed bomenbeleid waarin bomen worden beschermd. ´Het is goed dat er Rotterdammers zijn die de bomen het beleid hierover kritisch blijven volgen en daar waar mogelijk actie ondernemen om bomen te behouden’, stelt Bauman.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Herkennen
Tijdens deze cursus werd de cursisten geleerd om de meest voorkomende stadsbomen te herkennen. Ook stond het herkennen van boomziekten op het programma. Deze onderwerpen komen in de eerste twee cursusavonden ruim aan bod. De derde cursusavond ging over wet – en regelgeving over bomen. Op bomen zijn een groot regels en gemeentelijke verordeningen van toepassing. De procedure rondom bomenkap kwam hierbij uitgebreid aan de orde.

Deskundigen
De invulling van de cursus werd verzorgd door Remko Andeweg van Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Ronald Loch van Gemeentewerken Edwin Koot van de Bomenstichting en Wouter Bauman van hetRotterdams Milieucentrum. De laatste cursusavond heeft Pim Janse van de Bomenridders vertelt over deze organisatie. Hij heeft gevraagd of de cursisten na willen denken om zich samen met deBomenridders in te zetten voor het behoud van bomen in Rotterdam.

Voor meer informatie over een vervolg op deze Bomencursus:
Wouter Bauman, tel. 010 – 4656496
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Weblinks:
Rotterdams Milieucentrum
Bomenridders
Bomenstichting
Bureau Stadsnatuur
Gemeentewerken Rotterdam

23 nieuwe bomenridders in Rotterdam

24 april werden 23 mensen tot bomenridder geslagen door Marcellus Hoornweg de eerste Bomenridder ooit. Ruim 10 jaar geleden ketende Marcellus zich in Hoogvliet in ridderkleding aan een boom vast om onnodige kap te voorkomen. Toen even later weer een boel bomen moesten sneuvelen richtte hij samen met bezorgde bewoners deBomenridders op. De ceremonie vond plaats in het Arboretum Trompenburg. De nieuwe Bomenridders ontvingen een diploma, een riddercode en een legitimatiebewijs. >>>

IMG_2980 IMG_2941 IMG_2917

De ridders hebben een cursus van vier avonden gevolgd over de procedures en regelgeving rond (het kappen) van bomen. Ook leerden ze de veelvoorkomende soorten stadsbomen herkennen en meer over bomenziekten. In de cursus kreeg men ook uitleg van het milieuteam van de politie (regio Rijnmond).

Al 10 jaar
De Rotterdamse stichting de Bomenridders knokt al meer dan 10 jaar voor het behoud van bomen en groen in Rotterdam. Ooit begonnen in de deelgemeente Hoogvliet groeide de Bomenridders uit tot een stedelijke club en een begrip in heel Nederland. De Bomenridders exporteerden hun naam en aanpak ook naar andere steden zoals Leeuwarden, Breda, Spijkenisse en Amsterdam.

In iedere deelgemeente 2 ridders
Met de cursus Bomenridders wil de stichting samen met het Rotterdams Milieucentrum veel nieuwe vrijwilligers werven. Als het aan de Stichting de Bomenridders en het milieucentrum ligt komen er in iedere Rotterdamse deelgemeente minimaal twee Bomenridders. Maart 2010 start een nieuwe curcus Bomenridders waar u zich nu al voor kunt opgeven via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Er wordt ook gewerkt aan een regionale cursus Bomenridders voor omliggende regiogemeenten.

IMG_2922 IMG_2924 IMG_2913

Het werk van de Bomenridders is vrijwilligerswerk.

Bomenridder Jeanne van der Velden uitgeroepen tot Groene Vogel van 2005!

Bomenridder van het eerste uur Jeanne van der Velden werd donderdag 22 september 2005 tijdens de Groene Conferentie ‘geridderd’ tot Groene Vogel van het jaar. Wethouder Stefan Hulman overhandigde haar namens het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders de Groene Vogel, de jaarlijkse prijs voor natuurvrijwilligers. >>>

GroeneVogel.Jeanne.Hulman.2

Kunstwerkje
De Groene Vogel bestaat uit een kunstwerkje van beeldend kunstenaar Jan Meijer (zie de foto). Daarnaast ontvangen de Bomenridders een ‘publiciteitspakket’ van het Rotterdams Milieucentrum bestaande uit adviezen, publicaties en ondersteuning bij de opzet van een goede website.

Opkomen voor de bomen
Jeanne van der Velden is een van de oprichters van de stichting de Bomenridders die opkomt voor de bomen in Rotterdam. De ridders gingen halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw van start in Hoogvliet toen bleek dat er een groot aantal bomen gekapt zouden gaan worden in het Hoogvlietse winkelcentrum. Een ludieke actie waar een van de actievoerders verkleed als ridder de bomen in bescherming nam leidde tot de oprichting van ‘de Bomenridders’. In 1997 werd de actiegroep omgezet in een rechtspersoon. Zo kon de groep ook partij zijn in gerechtelijke procedures.

Een begrip in heel Nederland…
Intussen zijn de Bomenridders een begrip in en buiten Rotterdam. Zelfs in Amsterdam is pas een stichting de Bomenridders opgericht. In heel Rotterdam hebben de ridders tipgevers en aanhangers. In verschillende wijken werd met succes actie gevoerd tegen de kap van bomen.
‘Vaak is het gewoon logisch nadenken’ zegt Jeanne van der Velden, ‘gerechtelijke procedures zijn niet altijd nodig, soms kan in goed overleg met de gemeente een oplossing worden gevonden. Laatst nog met een fietspad dat de gemeente wilde aanleggen. Vijf meter naar rechts en honderden bomen konden worden gespaard.’ vertelt Jeanne.

Low budget
De Bomenridders werken ‘low budget’ vanuit huis maar wel ondersteund door het Rotterdams Milieucentrum. De ridders hebben intussen een redelijk netwerk aan deskundigen en juristen opgebouwd die hen kunnen bijstaan. Er is ook veel contact met de Bomenstichting. ‘Maar’, zegt Jeanne‘we zijn maar klein en gewone burgers die iets willen veranderen in plannen of onnodige kap willen tegenhouden. Ambtenaren en bestuurders beseffen dit soms niet. We staan vaak tegenover het ‘enorme overheidsapparaat’ met al hun juristen en deskundigen, en toch lukt het ons soms iets wezenlijks te veranderen! Maar een beetje meer ondersteuning en begrip zou welkom zijn. Hoewel we ook weer niet te afhankelijk mogen worden van ‘de overheid’ die we soms als tegenstander op ons pad vinden.’

Hoogvlieter van het jaar
Jeanne van der Velden werd in de zelfde week ook uitgeroepen tot Hoogvlieter van het jaar. ‘Mijn huis staat helemaal vol bloemen en nu ben ik ook nog eens de Groene Vogel. Erg fijn dat we nu meer erkenning krijgen! vindt Jeanne. Die in haar dankwoord expliciet al haar medevrijwilligers en tipgevers in de wijken bedankte voor hun inzet en toewijding aan de natuur in onze stad.